Styrelse

Föräldraföreningens styrelse nås enklast via: styrelsen@bornsfriskola.se

Ordförande: Mikael Magnusson 072-36 40 400
Ledamot: Malin Flink 070-675 80 37
Ledamot: Elin Ekberg
Ledamot: Maud HansErs Stromberg 070-511 10 66
Ledamot: Alexandra Mathisen
Ledamot: Anders Rosenknut

Förvaltningsgrupp

Förvaltningsgruppen är en grupp av föräldrar som ansvarar för skolans fastigheter. 
Magnus Hoikkala 070-533 33 25
Mikael Erixon 070-200 13 15
Oskar Glöckner 072-226 92 48
Marcus Granbom
Björn-Erik Kindströmer
Lars Långberg

Borngrupp

Borngruppen ansvarar för välkomnandet av nya familjer och ordnar exempelvis föreläsningar och träffar utanför skoltid.
Mats Wedell
Anders Lindén Emelie Yourstone
Linda Törnkvist

Valberedning

Linda Långberg Lindström 073-059 46 99
Alexandra Isosalo 070-370 70 90
Viktoria Bergström
Emma Ericsson