Styrelse

Föräldraföreningens styrelse nås enklast via: styrelsen@bornsfriskola.se

Ordförande: Mikael Magnusson
Ledamot: Malin Flink
Ledamot: Maud HansErs Stromberg
Ledamot: 
Alexandra Mathisen
Ledamot: Linda Sandberg
Ledamot: Marlen Smårs

Förvaltningsgrupp

Förvaltningsgruppen är en grupp av föräldrar som ansvarar för skolans fastigheter. 
Marcus Granbom
Lars Långberg
Henrik Wahlstedt 
Per Anemar
Alexander Karlsson
Tom LibergBorngrupp

Borngruppen ansvarar för välkomnandet av nya familjer och ordnar exempelvis föreläsningar och träffar utanför skoltid.
Mats Wedell
Anders Lindén
Linda Nyström

Valberedning

Linda Långberg Lindström 073-059 46 99
Viktoria Bergström
Sargon Odisho