Styrelse

Föräldraföreningens styrelse nås enklast via: styrelsen@bornsfriskola.se

Ordförande: Mikael Magnusson
Ledamot: Malin Flink
Ledamot: Björn Sjöström
Ledamot: 
Alexandra Mathisen
Ledamot: Linda Sandberg
Ledamot: Marlén Smårs
Ledamot: Elisabeth Madell

Förvaltningsgrupp

Förvaltningsgruppen är en grupp av föräldrar som ansvarar för skolans fastigheter. 
Per Anemar
Alexander Karlsson
Tom Liberg
Lars Långberg
Henrik Wahlstedt 
Borngrupp

Borngruppen ansvarar för välkomnandet av nya familjer och ordnar exempelvis föreläsningar och träffar utanför skoltid.
Linda Nyström 
Carolina Pettersson 
Ingrid Sandelin
Lina WedellValberedning

Linda Långberg Lindström 073-059 46 99
Viktoria Bergström
Sargon Odisho
Ida Gillsell