Styrelse

Föräldraföreningens styrelse nås enklast via: styrelsen@bornsfriskola.se

Ordförande: Erik Mathisen
Ledamot: Malin Flink
Ledamot: Björn Sjöström
Ledamot: 
Linnea Lagison
Ledamot: Linda Sandberg
Ledamot: Marlén Smårs
Ledamot: Elisabeth Madell

Förvaltningsgrupp

Förvaltningsgruppen är en grupp av föräldrar som ansvarar för skolans fastigheter. 
Per Anemar
Alexander Karlsson
Tom Liberg
Lars Långberg
Henrik Wahlstedt 
Borngrupp

Borngruppen ansvarar för välkomnandet av nya familjer och ordnar exempelvis föreläsningar och träffar utanför skoltid.
Linda Nyström 
Carolina Pettersson 
Ingrid Sandelin
Lina WedellValberedning

Ida Gillsell
Linda Långberg Lindström
Sargon Odisho
Kristin Abrahamsson