Styrelse

Föräldraföreningens styrelse nås enklast via: styrelsen@bornsfriskola.se

Ordförande: Mikael Magnusson 072-36 40 400
Ledamot: Håkan Larsson: 070-322 97 24
Ledamot: Malin Flink 070-675 80 37
Ledamot: Elin Ekberg
Ledamot: Maud HansErs Stromberg 070-511 10 66
Ledamot: Ronnie Hansson 073-020 74 74

Förvaltningsgrupp

Förvaltningsgruppen är en grupp av föräldrar som ansvarar för skolans fastigheter. 
Jonas Bergström 070-655 52 48
Magnus Hoikkala 070-533 33 25
Mikael Erixon 070-200 13 15
Oskar Glöckner 072-226 92 48
Marcus Granbom
Björn-Erik Kindströmmer

Borngrupp

Borngruppen ansvarar för välkomnandet av nya familjer och ordnar exempelvis föreläsningar och träffar utanför skoltid.
Naila Samadova 072-777 63 80
Mats Wedell
Anna Lövgren
Stina Ekström

Valberedning

Linda Långberg Lindström 073-059 46 99
Alexandra Isosalo 070-370 70 90
Viktoria Bergström
Emma Ericsson