Välkommen till Borns Friskola

AktuelltMobiltelefoner lämnas med fördel hemma. Om de är med till skolan ska de vara avstängda under skoltid.

Pedagogisk fredag 9 februari 2018 13:10-17.00
Pedagogisk tisdag 13 mars    2018 13:10-17.00
Pedagogisk tisdag 24 april     2018 13:10-17:00

Borndagen fredag 25 maj 2018