Välkommen till Borns Friskola

Aktuellt

Studiedag, fritids stängt 19 september

Föräldramöte 20 september

Kompisdag i skogen sker 4 oktober

Mobiltelefoner lämnas med fördel hemma. Om de är med till skolan ska de vara avstängda under skoltid.