Kontakt

Adress: Borns Friskola, Risbacken 144, 713 93 Nora
Telefon: 0587-910 28

Rektor: Daniel Seilitz
070-898 36 99
daniel@bornsfriskola.se

fritids@bornsfriskola.se
 
Klasslärare 5-6 samt ämneslärare i idrott och hälsa och engelska: Jessika Ernefeldt
jessika@bornsfriskola.se

Klasslärare 5-6: Lena Palmqvist
lena@bornsfriskola.se

Klasslärare 3-4: Johanna Hansson 
johanna@bornsfriskola.se

Klasslärare 3-4: Susanne Widén
susanne@bornsfriskola.se

Klasslärare 1-2: Nina Rosenfeld
nina@bornsfriskola.se

Förskolelärare: Monika Ridderholt
monika@bornsfriskola.se

Träslöjd: Magnus Hoikkala

Textilslöjd: Laurie Smårs
laurie@bornsfriskola.se

Musik: Fredrik Englund
fredrik@bornsfriskola.se

Resurs/fritids: Anna Flodman
annaf@bornsfriskola.se

Resurs/fritids: Malin Dahlin
malin@bornsfriskola.se

Resurs/fritids: Josef Steiner
josef@bornsfriskola.se

Kock: Hendrik Kok
hendrik@bornsfriskola.se