Nu väntar ett nytt läsår

Efter ett långt sommarlov väntar nu ett nytt läsår. Höstterminen startar måndag 16 augusti.
OBS! Fritids stängt pga konferens för all personal 12-13 augusti.
27/8 är det dags för skolfotografering.
Vecka 44 är det höstlov och på måndagen (1/11) är fritids stängt.
20/12 höstterminsavslutning.
11/1 2022 vårterminsstart.


Dags för årsmöte

Torsdag 14 maj är det dags för årsmöte i föräldraföreningen. I år har styrelsen bett alla intresserade om bindande anmälan för att kunna välja en lagom stor lokal, så att vi begränsar trängsel och smittorisker. På dagordningen för årsmötet står förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar också ett förslag från styrelsen om stadgeändringar. Förslaget handlar om att stryka ett par punkter i stadgarna, som med åren blivit inaktuella, och om att ändra i den punkt som gäller kallelse till årsmötet. Där står idag att kallelse ska ske per brev och anslag på föreningens anslagstavla. Här vill styrelsen ändra till att kallelse fortsättningsvis, liksom all annan information från skolan och föreningen, kommer på e-post samt anslås på hemsidan.