För föräldrar

Här finns ett antal dokument som framför allt vänder sig till föräldrar på skolan.

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen, ska det finnas uttalade rutiner för att framföra synpunkter eller klagomål som rör vår verksamhet. Huvudmannen (styrelsen) ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Inom Borns friskola ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.

Dina synpunkter är därför viktiga som hjälp att förbättra verksamheten. Synpunkter och klagomål kan framföras av såväl interna som externa intressenter.  

Har du synpunkter eller klagomål? Mejla till styrelsen@bornsfriskola.se och berätta om dina synpunkter. Vi kommer att bekräfta att vi tagit emot dem, och därefter skyndsamt utreda klagomålet innan vi återkopplar till anmälaren. Detta enligt det som åligger styrelsen som huvudman, enligt 8§ i SFS2022-940.

Styrelsen för Borns friskola

Läsåret 23/24

Läsåret 2023.pdf

Trygghetsplan 2023

Trygghetsplan 2023.pdf

Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivningar Borns friskola 2023.pdf

Trygghetsteam

Borns trygghetsteam.pdf

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan elev.pdf

Stadgar Borns friskola

Stadgar-borns-friskola 2020.pdf