För föräldrar

Här finns ett antal dokument som framför allt vänder sig till föräldrar på skolan.

Trygghetsplan

Trygghetsplan 2021.pdf

Läsåret 2021/2022

läsåret2122.pdf

Trygghetsteam

Borns trygghetsteam.pdf

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan elev.pdf

Klagomålshantering

Klagomålshantering.pdf

Stadgar Borns friskola

Stadgar-borns-friskola 2020.pdf