För föräldrar

Här finns ett antal dokument som framför allt vänder sig till föräldrar på skolan.

Läsåret 2020/2021

Läsåret 2020.2021 Borns friskola.pdf

Trygghetsteam

Borns trygghetsteam.pdf

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan elev.pdf

Klagomålshantering

Klagomålshantering.pdf

Stadgar Borns friskola

Stadgar-borns-friskola 2020.pdf