Arbetssätt


Arbetsro och trygghet

Vi har utbildad personal i alla ämnen. I idrott, slöjd och musik undervisas barnen i lokaler på andra skolor.  
I Borns Friskola har vi samlad skoldag för alla elever, vilket innebär att alla barn börjar och slutar samtidigt. Det gör att vi har goda möjligheter att låta barn i olika åldrar samarbeta med varandra. Det gör vi bland annat genom en väl utbyggd fadderverksamhet.

I vår skola lägger vi stor vikt på att det ska vara arbetsro och att alla som finns i skolan ska känna sig trygga. Vi arbetar också mycket aktivt för att alla ska få vara som de är.

Skolan har bra föräldraengagemang. Den täta kontakten mellan föräldrar och personal underlättar arbetet mycket. Barnens sociala och kunskapsmässiga utveckling sätts i fokus. På olika sätt jobbar vi också för att all personal, elever och föräldrar ska känna delaktighet i arbetet.

Vi använder ett varierat arbetssätt med lärarledda lektioner och problembaserat arbetssätt. På så sätt skapar vi en stimulerande miljö. Vi har också goda möjligheter att använda oss av informationsteknik.