Om skolan

Borns Friskola startades som Sveriges första friskola 1992. Skolan är politiskt och religiöst obunden.

Den är en ekonomisk förening där skolbarnens föräldrar är medlemmar. Skolan har en styrelse, som består av föräldrar, medan rektor har pedagogiskt ansvar för verksamheten. 

Vi eftersträvar en undervisning som, i så hög utsträckning som möjligt, är individanpassad. Undervisningen följer läroplanen för grundskolan. Skolan är kostnadsfri och öppen för barn från förskoleklass till årskurs sex.  Det går omkring 80 elever på skolan.

Utemiljön är fin. Skolgården har stora gräsytor och träd, men också lekredskap, fotbolls- och  asfaltsplan. Här inbjuds till lek och rörelse och fantasin stimuleras genom att barnen kan skapa saker själva. Närhet till skog och vatten finns också.