Så här arbetar vi

Vi har utbildad personal i samtliga ämnen. I idrott och slöjd undervisas barnen i lokaler i andra skolor.  I Borns Friskola har vi samlad skoldag för alla elever, vilket innebär att alla barn börjar och slutar samtidigt. Det gör att vi har goda möjligheter att låta barn i olika åldrar samarbeta med varandra. Det gör vi bland annat genom att ha en väl utbyggd fadderverksamhet.

I vår skola lägger vi stor vikt på att det ska vara arbetsro och att alla som finns i skolan ska känna sig trygga. Vi arbetar också mycket aktivt för att alla ska få vara som de är.

Skolan har bra föräldraengagemang. Den täta kontakten mellan föräldrar och personal underlättar arbetet mycket. Barnens sociala och kunskapsmässiga utveckling sätts i fokus. På olika sätt jobbar vi också för att all personal, elever och föräldrar ska känna delaktighet i arbetet.

Vi använder ett varierat arbetssätt med lärarledda lektioner och problembaserat arbetsätt. På så sätt skapar vi en stimulerande miljö. Vi har också goda möjligheter att använda oss av informationsteknik.

Viktigt är att alla som arbetar i skolan har bra hälsa. Därför fokuserar skolan på den psykosociala arbetsmiljön och på att uppmuntra olika fysiska aktiviteter. Mår alla som finns i skolan bra och trivs med varandra så finns en bra grund för god utveckling av hela människan.

Demokratin är väl utbyggd i vår skola. Det finns ett flertal olika grupper där både elever, föräldrar och personal deltar. Några av skolans viktigaste mål är att hjälpa till att forma individer som har ett demokratiskt och jämställt synsätt. Därför jobbar vi strukturerat med livskunskapsarbete
 

loading...